Det som är nytt i Sverige var/är normaljobb för oss under hela vårt arbetsliv. Om ni är intresserade att omställa från trakthyggesbruk till hyggesfritt skogsbruk kan vi hjälpa er att komma igång så fort som möjligt. Vanligtvis handlar diskussionen allt för mycket om förvirrande begrepp som "fullskiktad" och trädmärkning. Det som saknas är rent praktisk erfarenhet hur man realisera kalhyygesfritt skogsbruk på plats.

Trädmärkning kan vara nödvändig i vissa fall, men i huvudsaken ska maskinförare som jobbar med avverkningen undervisas ute i skogen under arbetet. Det betyder, att vi under början av projektet är med och trädmärkar mindre områden som referens och samtidig följar/korrigerar utförandet av arbete för att nå målet so gott som möjligt. Det handlar om ett gemensamt avstämning av skogliga mål, beståndstabilitet, terrängförhållanden, virkessortimenter osv.. Utförandet av arbete kan vara lika dynamisk som skogen är. Allt lösar sig när man känner varandra och är bered för samarbetet. 

Det här systemet har vi använd under alla år som skogsförvaltare i Tyskland och vi är van att lösa uppkommande problem.

Efter avverkningen ska vi gemensamt utvärdera resultatet.

Våra tjänster riktar sig till skogsägare som ska inarbeta sina entreprenörer (eller anställda maskinförare) och i följd lär sig själv kunskaper att bedriva hyggesfria metoder samt till företag/entreprenörer som sysslar med all form av avverkning i skogen och vill går med tiden för att kunna erbjuda hyggesfritt.

bestånd i Dalarna efter strukturgallring